Visit our social media channels

Skip to main content

Invisalign có phù hợp với bạn không?

Invisalign điều trị nhiều vấn đề về chỉnh thẳng răng khác nhau, từ những ca dịch chuyển răng đơn giản đến phức tạp. Bất kể vấn đề của bạn là gì, kết quả cũng sẽ là một hàm răng mới, đều hơn và cho bạn nụ cười đáng tự hào.

Dưới đây là một số vấn đề có thể được điều trị bằng Invisalign.

Răng chen chúc là khi hàm không có đủ chỗ cho tất cả răng của bạn.

 

Răng thưa là khi có những khoảng trống hoặc không gian giữa các răng.

 

Cắn chéo là khi hàm trên và hàm dưới đều không thẳng hàng. Do đó, một hoặc nhiều hơn một răng của hàm trên cắn vào mặt trong của răng dưới, và có thể xảy ra ở cả phía trước và/hoặc ở hai bên miệng.

 

Cắn sâu là khi răng của hàm trên che phủ đáng kể răng của hàm dưới.

 

Cắn chìa là khi răng dưới chìa vượt ra ngoài răng trên, thường do hàm trên kém phát triển, hàm dưới phát triển quá mức, hoặc cả hai.

 

Bạn cần đến khám tại một phòng nha có công nghệ Invisalign để xem mức độ phù hợp của Invisalign với nhu cầu của bạn, nhưng bạn cũng có thể tiến hành Đánh giá Nụ cười ngay bây giờ để biết tổng quan về các vấn đề cụ thể của mình, để sau đó bạn có thể thảo luận sâu hơn trong buổi khám Invisalign ban đầu.

Nụ cười
thay đổi
tất cả

Nụ cười thay đổi tất cả Invisalign hoạt động
như thế nào?

Khám phá sự khác biệt

Khám phá sự khác biệt So sánh với các
biện pháp khác?

Bước đơn
giản để một
nụ cười mới

Bước đơn giản để một nụ cười mới Xem quá trình điều trị Invisalign