Visit our social media channels

Skip to main content

Đánh giá Nụ cười

Tiến hành Đánh giá nụ cười

Invisalign được thiết kế để điều trị nhiều vấn đề về chỉnh thẳng răng khác nhau, từ những ca dịch chuyển răng đơn giản đến phức tạp hơn. Nếu bạn hiện đang không có được nụ cười như mong muốn, hãy thử xem liệu Invisalign có phù hợp với bạn. 

Chỉ cần trả lời các câu hỏi tương tác dưới đây về thói quen hàng ngày của bạn và tình trạng hàm răng hiện tại. Chúng tôi sẽ đánh giá câu trả lời để xem liệu Invisalign có phù hợp với cuộc sống và đáp ứng nhu cầu của bạn.

Ghi chú rằng đánh giá này không phải là chẩn đoán lâm sàng và chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung. Để thảo luận chi tiết về liệu trình điều trị của bạn, vui lòng nói chuyện với một nha sĩ Invisalign.

Bắt đầu Đánh giá Nụ cười

Trước
và sau

Trước và sau Kết quả

Invisalign
gần bạn

Invisalign gần bạn Tìm phòng
nha Invisalign

Câu chuyện những nụ
cười

Câu chuyện những nụ cười Xem video