Visit our social media channels

Skip to main content

Tìm một phòng nha Invisalign

Trách nhiệm

Các đơn vị cung cấp Invisalign liệt kê trong tính năng "Tìm nha sĩ Invisalign" đều là những bác sỹ chỉnh hình hàm mặt và nha sĩ được cấp phép hành nghề, không làm việc cho Align Technology, và họ cung cấp tư vấn và dịch vụ y khoa độc lập. Tính năng "Tìm một nha sĩ" chỉ có mục đích làm công cụ hỗ trợ bạn tìm một phòng nha để bạn lựa chọn và xin khám Invisalign ban đầu, và bạn cần tự quyết định phòng nha phù hợp với mình. Align Technology không đảm bảo việc đạt được bất kỳ kết quả điều trị nào, hay việc bạn được xác định phù hợp với điều trị Invisalign. Chỉ nha sĩ của bạn mới có thể quyết định liệu bạn có phù hợp với điều trị Invisalign và các lựa chọn điều trị cho bạn.

Tất cả các nhà cung cấp liệt kê trong tính năng "Tìm nha sĩ Invisalign" đều đã hoàn thành khóa đào tạo do Align Technology cung cấp, giúp họ có khả năng bắt đầu điều trị bệnh nhân với hệ thống Invisalign. Các chỉ định của Invisalign (như Hạng bạch kim ưu tú - Platimum Elite (PE), Bạch kim - Platimum (P)) chủ yếu dựa trên số các ca điều trị Invisalign phòng nha đó đã báo cáo hoặc cam kết báo cáo tương ứng. Cấp độ của phòng nha Invisalign và các chỉ định Invisalign không áp dụng chứng nhận chuyên môn bởi các hiệp hội nha sĩ phù hợp trong nước bạn.

Thứ tự xuất hiện của các phòng nha Invisalign trong kết quả tìm kiếm dựa trên số các ca thực hiện Invisalign. Danh sách này có thể không đầy đủ hoặc chưa cập nhật các phòng nha Invisalign gần bạn.